Luchtkwaliteit onderzoek bedrijven, scholen en kinderdagverblijven.

Zonder dat we erbij stilstaan, brengen we bijna 85% van onze tijd, binnen door, waarvan zo’n 7/8 uur per dag op het werk. Zeker in kantoren en op de werkplekken van tegenwoordig, is ventileren door eenvoudig een raam open te zetten niet eens meer mogelijk. We zijn compleet afhankelijk geworden van de lucht die door middel van een ventilatiesysteem naar onze werkplekken wordt getransporteerd. Mede daardoor is er het binnenklimaat verre van optimaal en in sommige ronduit slecht. Diverse onderzoeken tonen aan, dat er in bijna 70% van de onderzochte locaties, een probleem is met de luchtkwaliteit.

Zeker ook bij nieuwbouw of verbouw houdt men geen rekening met het uitdampen van bouwmaterialen. Kitten, lijmen en bijvoorbeeld pur, hebben een behoorlijke invloed op de kwaliteit van de lucht.

Waar men ook steeds minder rekening mee houdt, is dat een bestaande luchtbehandelings situatie gebaseerd is op een x aantal medewerkers en de daaraan gekoppelde uitstoot van kooldioxide. Op het moment dat we het aantal medewerkers in een kantoor gaan verhogen, zal ook de ventilatievoud moeten worden herzien, zodat we de luchtkwaliteit op peil houden. Vaak wijten we klachten die hierdoor ontstaan, aan andere oorzaken als bv werkdruk/stress.

De klachten voor korte duur

Klachten voor korte duur verdwijnen meestal wanneer u de ruimte verlaat of als u extra ventileert. De volgende klachten komen het vaakst voor;

 • Droge keel en ogen
 • Hoofdpijn
 • Vermoeidheid
 • Benauwdheid
 • Verstopte neus

Sterk vervuild filter van luchtbehandelingskast

Klachten voor langere duur

Bovendien kunnen klachten opspelen die langere tijd aanhouden, zoals:

 • Infecties aan de luchtwegen
 • Ontwikkeling van astma
 • Overgevoeligheid door allergenen.

Maar ongezonde lucht binnen kan ook zorgen voor:

 • Hart- en vaatziekten

Onnodig te vermelden, is dat een slecht binnen klimaat voor baby’s en kinderen in bv kinderdagverblijven/scholen nog funester is dan voor gezonde volwassenen. Deze groep, samen met mensen die luchtwegaandoeningen hebben, zijn extra gevoelig voor eerder aangegeven klachten. Zeker voor dit soort instellingen, is het geen overbodige luxe, de luchtkwaliteit jaarlijks te testen.

Vervuild luchtkanaal

Wat en hoe meten onze deskundigen?

We meten het binnenklimaat in diverse ruimten, waaronder de kantoren, vergaderruimten en kopieerruimten.

 • Fijnstof meting
 • Formaldehyde meting
 • CO2 meting
 • Luchtvochtigheid
 • Temperatuur
 • Tocht

Tevens is er een mogelijkheid voor een  luchtbehandelingscheck. Hierbij zal het complete systeem worden onderworpen aan een inspectie/meting, waarbij vanaf de Luchtbehandelingskast tot aan de roosters op fijnstof en of bacteriën kan worden getest.

Hiervan ontvangt u een rapportage en onafhankelijk advies.
Herkend u een van deze bovenstaande klachten en bent u geïnteresseerd in uw binnenklimaat, neem dan contact met ons op.